• Hvad er overskriften (rubrikken) på artiklen?
  • I hvilket medie er artiklen udgivet?
  • I dette felt skal du forklare, hvorfor den pågældende artikel er problematisk. Vær så specifik som muligt.
  • Hvis du er bekendt med e-mailadressens til den journalist, der har skrevet artiklen, kan du anføre den her.
  • Hvis du har dokumentation for, at din kritik er faktuel, så anfør den her i form af links til kilde eller lign.
  •  
    Save Draft